ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU

(przedział punktowy)

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWAIM. STANISŁAWA ROSPONDA W ŻYROWEJ

STANIN

2021 rok

 

 

Język

polski

matematyka

Język

angielski

Język

niemiecki

najwyższy 9

75-90

70-94

89-100

82-99

bardzo wysoki 8

70-74

61-69

80-88

67-81

wysoki 7

66-69

54-60

73-79

56-66

wyżej średni 6

62-65

48-53

66-72

48-55

Średni 5

58-61

42-47

59-65

42-47

niżej średni 4

53-57

37-41

52-58

36-41

niski 3

49-52

32-36

45-51

30-35

bardzo niski 2

42-48

26-31

36-44

21-29

najniższy 1

7-41

9-25

15-35

14-20

 

 

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU

(przedział punktowy)

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. STANISŁAWA ROSPONDA W ŻYROWEJ

STANIN

2015

2016

(W roku 2017 i 2018 sprawdzian/egzamin nie odbył się )

2019

2020

 

Język polski

matematyka

Język angielski

Język

polski

matematyka

Język

angielski

najwyższy

98-100

95-100

79-95

67-94

84-99

74-89

67-95

81-98

bardzo wysoki

93-95

90-93

74-78

58-66

73-83

69-73

58-66

69-80

wysoki

85-90

83-88

69-73

51-57

65-72

65-68

52-57

61-68

wyżej średni

76-83

73-80

65-68

45-50

58-64

61-64

47-51

54-60

średni

63-73

60-70

61-64

40-44

51-57

57-60

42-46

47-53

niżej średni

51-61

48-58

56-60

35-39

45-50

53-56

37-41

40-46

niski

41-49

38-45

51-55

30-34

38-44

48-52

32-36

34-39

bardzo niski

32-39

28-35

42-50

23-29

30-37

40-47

26-31

27-33

najniższy

0-29

0-25

9-41

10-22

14-29

8-39

11-25

14-26


PORÓWNANIE WYNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ NASZYCH UCZNIÓW

W LATACH 2015 – 2021

 

2015

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

2016

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

2019

EGZAMIN

ÓSMOKLASISTY

2020

EGZAMIN

ÓSMOKLASISTY

2021

EGZAMIN

ÓSMOKLASISTY

Województwo dolnośląskie

66,1

61,5

Język polski: 61,2

Matematyka: 43,4

Język angielski: 58,4

Język niemiecki: 54,6

Język polski: 59

Matematyka: 45

Język angielski: 55

Język niemiecki: 44

Język polski: 57,84

Matematyka: 45,37

Język angielski: 66,18

Język niemiecki: 48,12

województwo opolskie

66,1

60,9

Język polski: 60,8

Matematyka:

Język angielski: 60

Język niemiecki: 41,3

Średni wynik : 61

Język polski: 60

Matematyka: 45

Język angielski: 54

Język niemiecki: 56

Średni wynik : 59,96

Język polski: 58,43

Matematyka: 45,32

Język angielski: 65,7

Język niemiecki: 59,67

Średni wynik : 57,28

miasta powyżej 100 tysięcy

72,9

63

Język polski: 67

Matematyka: 52

Język angielski: 67

Język niemiecki: 52

 

Język polski: 63

Matematyka: 53

Język angielski: 64

Język niemiecki: 56

 

Język polski: 64

Matematyka: 54

Język angielski: 75

Język niemiecki: 65

 

miasta od 20 tysięcy do 100 tysięcy

66,5

63

Język polski: 63

Matematyka: 45

Język angielski: 61

Średni wynik: 63

Język niemiecki:42

Język polski: 59

Matematyka: 46

Język angielski: 57

Język niemiecki:44

Język polski: 60

Matematyka: 47

Język angielski: 68

Język niemiecki:47

miasta do 20 tysięcy

64,5

60

Język polski: 60

Matematyka: 42

Język angielski: 56

Język niemiecki: 39

Język polski: 57

Matematyka: 43

Język angielski: 51

Język niemiecki: 42

 

Język polski: 57

Matematyka: 43

Język angielski: 62

Język niemiecki: 47

 

wieś

64,9

62

Język polski: 62

Matematyka: 42

Język angielski: 52

Język niemiecki: 40

 

Język polski: 58

Matematyka: 44

Język angielski: 48

Język niemiecki: 43

 

Język polski: 58

Matematyka: 44

Język angielski: 59

Język niemiecki: 47

 

gmina Zdzieszowice

 

 

 

powiat krapkowicki

63,4

65,60

Język polski: 68,3

Matematyka: 46,1

Język angielski: 59,1

Język niemiecki: 67,4

Język polski: 62

Matematyka: 42,6

Język angielski: 51,5

Język niemiecki: 65,1

Język polski: 63,4

Matematyka: 45,3

Język angielski: 54,8

Język niemiecki: 62,2

 

Język polski: 56

Matematyka: 43

Język angielski: 56

Język niemiecki: 70

Język polski: 60

Matematyka: 47

Język angielski: 66

Język niemiecki: 65

 

szkoła podstawowa w Żyrowej

 

 

 

PSP nr 1 w Zdzieszowicach

 

 

PSP nr 2 w Zdzieszowicach

 

 

 

 

PSP nr 3 w Zdzieszowicach

 

 

75,7

74,5

Język polski: 70,3

Matematyka: 36,2

Język angielski: 58,3

Średni wynik ogólny: 67,14

Język polski: 66,0

Matematyka: 48,1

Język angielski: 47,5

 

 

Język polski: 66,6

Matematyka: 42,7

Język angielski: 51,1

 

Język polski: 60,4

Matematyka: 40,3

Język angielski: 53,2

 

Język polski: 58,0

Matematyka: 43,5

Język angielski: 51,1

 

Język polski: 54,8

Matematyka: 56,4

Język angielski: 72,25

Język niemiecki: 56,5

 

Język polski: 59,15

Matematyka: 44,39

Język angielski: 54,59

Język polski: 69

Matematyka: 39

Język angielski: 67

 

Język polski: 52

Matematyka: 43

Język angielski: 55

Język niemiecki: 67

 

 

kraj

67

63

Język polski: 63

Matematyka: 45

Język angielski: 59

Język niemiecki: 42

Średnia krajowa: 63

Język polski: 59

Matematyka: 46

Język angielski: 54

Język niemiecki: 45

 

Język polski: 60

Matematyka: 47

Język angielski: 66

Język niemiecki: 49

 

W latach 2017 i 2018 sprawdzian nie odbył się

 

 

 

 

 

Sprawdzian kompetencji 2014/2015

 

Placówka
SZKOŁA
ŻYROWA
GMINA
ZDZIESZOWICE
POWIAT
KRAPKOWICKI
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
KRAJ
Razem
75,7
stanin 8
63,3
66,5
66,0
67,0
Język polski
74,7
69,6
72,2
71,8
73,0
Matematyka
76,4
56,6
60,4
59,9
61,0
Język angielski
81,9
stanin 6
75,6
78,9
78,1
78,0

 

Sprawdzian kompetencji 2013/2014

 

Uczniowie klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej uzyskali w tym roku szkolnym wynik 27,2 pkt.,
co plasuje ich w 6. staninie – wyżej średniej.
Nasz wynik – 27,2 pkt. jest satysfakcjonujący.

Gmina Zdzieszowice – 25,0 pkt.,

Województwo opolskie – 25,2 pkt.,

Kraj – 25,8 pkt.

Najwyższy wynik uzyskał Arkadiusz Małachowski, zdobył 40 pkt. albowiem został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

Szóstoklasista na 25,82 punktu

Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów podczas tegorocznego ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji to 25,82 punktu – o 1,79 lepiej niż rok temu. Średni wynik na wsiach wyniósł – 24,7 punktu, w miastach powyżej 100 tys. – 27,8 punktu – czytamy we wstępnym raporcie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Do tegorocznego egzaminu przystąpiło 351 507 uczniów. Standardowy arkusz zawierał 26 pytań – w 20 należało wskazać poprawną odpowiedź z kilku podanych, w pozostałych uczeń musiał napisać odpowiedź samodzielnie. W sprawdzianie można było uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Najwyższe wyniki szóstoklasiści uzyskali za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania – średnia wyniosła 7,76 punktu (na 10 możliwych).

Umiejętność pisania sprawdzono dwoma zadaniami – pierwsze polegało na zredagowaniu ogłoszenia o zbiórce książek, drugie – na napisaniu opowiadania. Za tę umiejętność uczniowie otrzymali średnio 5,81 punktu (na 10 możliwych).

W umiejętności rozumowania szóstoklasiści uzyskali 4,55 punktu (na 8 możliwych), a w korzystaniu z informacji – 2,73 punktu (na 4 możliwe). CKE zwróciła uwagę, że część uczniów ma trudność z korzystaniem z informacji z kilku źródeł.

Średni wynik za rozwiązanie zadań badających wykorzystywanie wiedzy w praktyce wyniósł 4,98 punktu (na 8 możliwych).

Źródło: http://www.operon.pl/aktualnosci/szostoklasista_na_25_82_punktu

 

Porównanie wyników uczniów w latach 2002-2014

 

 
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
MIASTA POWYŻEJ
100 TYSIĘCY
MIASTA OD 20 TYSIĘCY
DO 100 TYSIĘCY
MIASTA
DO 20 TYSIĘCY
WIEŚ
SZKOŁY
NIEPUBLICZNE
GMINA
ZDZIESZOWICE
SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŻYROWEJ
2002
29,9
29,8
31,4
29,6
29,6
29,2
32,3
29,0
31,3
2003
29,5
29,2
31,1
29,3
29,3
28,3
31,5
28,1
33,1
2004
26,0
26,0
28,0
27,5
27,5
24,9
29,0
24,8
28,8
2005
29,6
29,8
31,3
30,0
29,2
28,7
32,0
29,9
34,5
2006
25,5
25,7
27,6
25,4
24,9
24,8
29,3
25,4
31,4
2007
26,6
26,8
28,5
26,9
26,2
25,6
28,9
25,3
29,8
2008
25,4
25,7
27,1
25,6
24,9
24,6
27,2
25,9
29,6
2009
22,4
22,5
24,7
22,4
21,7
21,3
24,7
22,3
24,9
2010
24,3
24,5
26,4
24,6
23,8
23,2
27,3
23,7
33,0
2011
24,8
25,1
26,8
25,0
24,1
24,0
27,3
25,3
30,7
2012
22,5
22,2
24,6
22,5
21,7
21,3
25,1
23,3
23,8
2013
23,6
23,5
25,9
23,5
22,6
22,6
26,8
23,5
27,3
2014
25,4
25,2
28,5
25,6
24,8
24,4
26,7
25,0
27,2

 

Przedział punktowy

 

 
9. Najwyższy
8. Bardzo wysoki
7. Wysoki
6. Wyżej średniej
5. Średni
4. Niżej średniej
3. Niski
2. Bardzo niski
1. Najniższy
2002
34,7-39,5
32,9-34,6
31,4-32,8
30,1-31,3
28,8-30,0
27,5-28,7
26,1-27,4
24,3-26,0
7,5-24,2
2003
32,9-39,0
31,4-32,8
30,2-31,3
29,0-30,1
27,7-28,9
26,4-27,6
25,0-26,3
23,2-24,9
7,7-23,1
2004
31,3-39,5
29,0-31,2
27,3-28,9
25,8-27,2
24,4-25,7
23,0-24,3
21,5-22,9
19,7-21,4
2,0-19,6
2005
33,9-39,2
32,4-33,8
31,1-32,3
29,8-31,0
28,5-29,7
27,1-28,4
25,7-27,0
23,8-25,6
11,0-23,7
2006
31,4-39,0
29,1-31,3
27,4-29,0
25,8-27,3
24,2-25,7
22,7-24,1
21,0-22,6
19,2-20,9
4,0-19,1
2007
31,8-39,5
29,8-31,7
28,3-29,7
26,9-28,2
25,5-26,8
24,2-25,4
22,7-24,1
20,9-22,9
5,2-20,0
2008
31,0-38,0
29,1-30,9
27,6-29,0
26,2-27,5
24,8-26,1
23,4-24,7
22,0-23,3
20,1-21,9
5,2-20,0
2009
27,8-40,0
25,7-27,7
24,2-25,6
22,8-24,1
21,4-22,7
20,1-21,3
18,8-20,0
17,1-18,7
0,0-17,0
2010
30,0-40,0
27,9-29,9
26,3-27,8
24,9-26,2
23,3-24,8
21,9-23,2
20,4-21,8
18,6-20,3
0,0-18,5
2011
30,3-37,0
28,5-30,2
27,0-28,4
25,7-26,9
24,3-25,6
22,9-24,2
21,5-22,8
19,8-21,4
8,8-19,7
2012
28,1-36,2
26,0-28,0
24,3-25,9
22,9-24,2
21,5-22,8
20,2-21,4
18,9-20,1
17,2-18,8
0,0-17,1
2013
30,2-37,2
27,8-30,1
26,0-27,7
24,4-25-9
22,7-24,3
21,2-22,6
19,6-21,1
17,9-19,5
4,8-17,8
2014
31,4-40,0
29,3-31,3
27,6-29,2
26,1-27,5
24,6-26,0
23,1-24,5
21,5-23,0
19,7-21,4
0-19,6