Sprawdzian kompetencji 2014/2015

 

Placówka
SZKOŁA
ŻYROWA
GMINA
ZDZIESZOWICE
POWIAT
KRAPKOWICKI
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
KRAJ
Razem
75,7
stanin 8
63,3
66,5
66,0
67,0
Język polski
74,7
69,6
72,2
71,8
73,0
Matematyka
76,4
56,6
60,4
59,9
61,0
Język angielski
81,9
stanin 6
75,6
78,9
78,1
78,0

 

Sprawdzian kompetencji 2013/2014

 

Uczniowie klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej uzyskali w tym roku szkolnym wynik 27,2 pkt.,
co plasuje ich w 6. staninie – wyżej średniej.
Nasz wynik – 27,2 pkt. jest satysfakcjonujący.

Gmina Zdzieszowice – 25,0 pkt.,

Województwo opolskie – 25,2 pkt.,

Kraj – 25,8 pkt.

Najwyższy wynik uzyskał Arkadiusz Małachowski, zdobył 40 pkt. albowiem został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

Szóstoklasista na 25,82 punktu

Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów podczas tegorocznego ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji to 25,82 punktu – o 1,79 lepiej niż rok temu. Średni wynik na wsiach wyniósł – 24,7 punktu, w miastach powyżej 100 tys. – 27,8 punktu – czytamy we wstępnym raporcie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Do tegorocznego egzaminu przystąpiło 351 507 uczniów. Standardowy arkusz zawierał 26 pytań – w 20 należało wskazać poprawną odpowiedź z kilku podanych, w pozostałych uczeń musiał napisać odpowiedź samodzielnie. W sprawdzianie można było uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Najwyższe wyniki szóstoklasiści uzyskali za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania – średnia wyniosła 7,76 punktu (na 10 możliwych).

Umiejętność pisania sprawdzono dwoma zadaniami – pierwsze polegało na zredagowaniu ogłoszenia o zbiórce książek, drugie – na napisaniu opowiadania. Za tę umiejętność uczniowie otrzymali średnio 5,81 punktu (na 10 możliwych).

W umiejętności rozumowania szóstoklasiści uzyskali 4,55 punktu (na 8 możliwych), a w korzystaniu z informacji – 2,73 punktu (na 4 możliwe). CKE zwróciła uwagę, że część uczniów ma trudność z korzystaniem z informacji z kilku źródeł.

Średni wynik za rozwiązanie zadań badających wykorzystywanie wiedzy w praktyce wyniósł 4,98 punktu (na 8 możliwych).

Źródło: http://www.operon.pl/aktualnosci/szostoklasista_na_25_82_punktu

 

Porównanie wyników uczniów w latach 2002-2014

 

 
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
MIASTA POWYŻEJ
100 TYSIĘCY
MIASTA OD 20 TYSIĘCY
DO 100 TYSIĘCY
MIASTA
DO 20 TYSIĘCY
WIEŚ
SZKOŁY
NIEPUBLICZNE
GMINA
ZDZIESZOWICE
SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŻYROWEJ
2002
29,9
29,8
31,4
29,6
29,6
29,2
32,3
29,0
31,3
2003
29,5
29,2
31,1
29,3
29,3
28,3
31,5
28,1
33,1
2004
26,0
26,0
28,0
27,5
27,5
24,9
29,0
24,8
28,8
2005
29,6
29,8
31,3
30,0
29,2
28,7
32,0
29,9
34,5
2006
25,5
25,7
27,6
25,4
24,9
24,8
29,3
25,4
31,4
2007
26,6
26,8
28,5
26,9
26,2
25,6
28,9
25,3
29,8
2008
25,4
25,7
27,1
25,6
24,9
24,6
27,2
25,9
29,6
2009
22,4
22,5
24,7
22,4
21,7
21,3
24,7
22,3
24,9
2010
24,3
24,5
26,4
24,6
23,8
23,2
27,3
23,7
33,0
2011
24,8
25,1
26,8
25,0
24,1
24,0
27,3
25,3
30,7
2012
22,5
22,2
24,6
22,5
21,7
21,3
25,1
23,3
23,8
2013
23,6
23,5
25,9
23,5
22,6
22,6
26,8
23,5
27,3
2014
25,4
25,2
28,5
25,6
24,8
24,4
26,7
25,0
27,2

 

Przedział punktowy

 

 
9. Najwyższy
8. Bardzo wysoki
7. Wysoki
6. Wyżej średniej
5. Średni
4. Niżej średniej
3. Niski
2. Bardzo niski
1. Najniższy
2002
34,7-39,5
32,9-34,6
31,4-32,8
30,1-31,3
28,8-30,0
27,5-28,7
26,1-27,4
24,3-26,0
7,5-24,2
2003
32,9-39,0
31,4-32,8
30,2-31,3
29,0-30,1
27,7-28,9
26,4-27,6
25,0-26,3
23,2-24,9
7,7-23,1
2004
31,3-39,5
29,0-31,2
27,3-28,9
25,8-27,2
24,4-25,7
23,0-24,3
21,5-22,9
19,7-21,4
2,0-19,6
2005
33,9-39,2
32,4-33,8
31,1-32,3
29,8-31,0
28,5-29,7
27,1-28,4
25,7-27,0
23,8-25,6
11,0-23,7
2006
31,4-39,0
29,1-31,3
27,4-29,0
25,8-27,3
24,2-25,7
22,7-24,1
21,0-22,6
19,2-20,9
4,0-19,1
2007
31,8-39,5
29,8-31,7
28,3-29,7
26,9-28,2
25,5-26,8
24,2-25,4
22,7-24,1
20,9-22,9
5,2-20,0
2008
31,0-38,0
29,1-30,9
27,6-29,0
26,2-27,5
24,8-26,1
23,4-24,7
22,0-23,3
20,1-21,9
5,2-20,0
2009
27,8-40,0
25,7-27,7
24,2-25,6
22,8-24,1
21,4-22,7
20,1-21,3
18,8-20,0
17,1-18,7
0,0-17,0
2010
30,0-40,0
27,9-29,9
26,3-27,8
24,9-26,2
23,3-24,8
21,9-23,2
20,4-21,8
18,6-20,3
0,0-18,5
2011
30,3-37,0
28,5-30,2
27,0-28,4
25,7-26,9
24,3-25,6
22,9-24,2
21,5-22,8
19,8-21,4
8,8-19,7
2012
28,1-36,2
26,0-28,0
24,3-25,9
22,9-24,2
21,5-22,8
20,2-21,4
18,9-20,1
17,2-18,8
0,0-17,1
2013
30,2-37,2
27,8-30,1
26,0-27,7
24,4-25-9
22,7-24,3
21,2-22,6
19,6-21,1
17,9-19,5
4,8-17,8
2014
31,4-40,0
29,3-31,3
27,6-29,2
26,1-27,5
24,6-26,0
23,1-24,5
21,5-23,0
19,7-21,4
0-19,6

 

Najwyższe wyniki 2002-2013

 

 Rok
2002
 
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
 
2012
2013
 
2014
 Uczeń
WIKTOR KRZYSZTOF
FIEGLER DARIA
KNOP MARCIN
KUPKA EDYTA
KURA IZABELA
GRAMALA JULIA
JANTOS KAMILA
KAZIK HANNA
KAMPKA DARIA
GRABISZ KLAUDIA
LASON KAROLINA
MOJ PAWEŁ
KUHNERT KATARZYNA
ADAM BRĄGOSZEWSKI
NIKOLA NOWAK
ARKADIUSZ MAŁACHOWSKI
Punktów
37
37
40
38
40
39
40
40
35
38
37
37
36
35
35
40