Zadania Samorządu Uczniowskiego:

  • Promocja samorządności;
  • Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez i uroczystości szkolnych, środowiskowych zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych;
  • Pozyskanie sponsora i środków na nagrody i działalność SU;
  • Promowanie wiedzy na temat obowiązków ucznia;

W Dniu Demokracji 15.09.2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, opiekuna Samorządu oraz na Rzecznika Praw Ucznia. Wybory przeprowadzono w sposób zgodny z obowiązującymi normami.

Opiekunem Samorządu została Pani Judyta Czok.

Rzecznikiem Praw Ucznia została Pani Judyta Grzyb.

Członkami Samorządu Uczniowskiego zostali:

  1. Dreszer Dariusz,
  2. Grzyb Radosław,
  3. Kura Agnieszka,
  4. Satora Jakub,
  5. Sperling Marta
  6. Steindor Marta.