Pierwsza pomoc - osoba nieprzytomna oddychająca i pozycja bezpieczna

 

Pierwsza pomoc: zadławienie (zakrztuszenie)

 

Numery alarmowe w Polsce

 

Pierwsza pomoc - krwawienie z nosa

 

Pierwsza pomoc - krwotok zewnętrzny

 

Pierwsza pomoc - proste złamanie przedramienia