Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych rok szkolny 2017/2018

 

Przedmiot
Etap szkolny
Etap gminny
Etap wojewódzki
Język polski
Dariusz Dreszer
Agnieszka Kura
Paulina Mrozek
Mateusz Posid
Jakub Satora
Marta Sperling
Marta Steindor
Paulina Mrozek
Dariusz Dreszer
Jakub Satora
Historia
Dariusz Dreszer
Radosław Grzyb
Mateusz Posid
Jakub Satora
Marta Sperling
Jakub Satora
Matematyka
Olivier Bocek
Dariusz Dreszer
Radosław Grzyb
Mateusz Posid
Marta Sperling
Marta Sperling
Dariusz Dreszer
Mateusz Posid
Język angielski
Bryś Dominik
Dreszer Dariusz
Frank Maximilian
Giersztof Oriana
Grzyb Radosław
Kura Agnieszka
Posid Mateusz
Satora Jakub
Sperling Marta
Agnieszka Kura
Jakub Satora
Język niemiecki
Dariusz Dreszer
Emilia Frank
Maximilian Frank
Radosław Grzyb
Brygida Rosoł
Emilia Frank
Maximilian Frank
Maximilian Frank