Biblioteka

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

Poniedziałek    1240-1340

Wtorek            1140-1240

Środa               845-1145

Czwartek         845-1045

Piątek              940-1140

BIBLIOTEKARZ:

mgr Jolanta Bella

Biblioteka szkolna jest integralną częścią szkoły. Pełni rolę szkolnego centrum informacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego oraz sprawuje określone funkcje i zadania zawarte w programie szkoły. Biblioteka obejmuje swą działalnością również nauczycieli i absolwentów szkoły. Wynikają stąd specyficzne zadania związane z ich rozwojem zawodowym i pracą dydaktyczno-wychowawczą.

 

Biblioteka szkolna

  • Służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
  • Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą;
  • Współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej;
  • Przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji;
  • Wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej;
  • Wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Do góry

Biblioteka

Wykaz lektur dla klas IV-VI
 
 
Powered by Phoca Download

Poniedziałek

1240-1340

Wtorek

1140-1240

Środa

845-1145

Czwartek

845-1045

Piątek

940-1140