Kadra pedagogiczna

rok szkolny 2020/2021

 

mgr Jolanta Bella
mgr Jolanta Bausmer - Ceglarek
mgr Jolanta Kujawska
mgr Judyta Grzyb
mgr Anna Ziółkowska
mgr Judyta Czok
mgr Katarzyna Jajuga
mgr Bożena Majka
mgr Danuta Borowicz
mgr Jolanta Bula
mgr Beata Moczak
mgr Agnieszka Raca
mgr Mariusz Kowalczyk
 Cecylia Lippa
 mgr Mariusz Pyka
 mgr Lidia Rabiak  - Adamska
 mgr Gasz Elżbieta
dyrektor szkoły, historia kl. IV, V
edukacja wczesnoszkolna, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wychowawca kl. II, administrator szkolnej strony internetowej
edukacja wczesnoszkolna, przyroda kl. IV, plastyka kl. IV - VII, wychowawca klasy III
edukacja wczesnoszkolna,wychowawca klasy I; pedagog
historia kl. VI - VII
język mniejszości narodowej - język niemiecki kl. I, kl. IV, kl. V, język niemiecki kl. VII, kl. VIII, historia i kultura j. niem. kl. V, kl. VI, wychowawca klasy IV
język angielski klasy III  - VIII , wychowawca klasy VII, zajęcia rewalidacyjne
język polski klasy IV - VIII, wychowawca kl. VIII
matematyka klasy IV - VIII, zajęcia rozwijające kreatywność - łamigłówki matematyczne kl. V, VIII
technika kl. IV, V, VI, informatyka klasy IV -  VIII, zajęcia rozwijające kreatywność ( kodowanie ) kl. III
wychowanie fizyczne, nauka pływania, wychowawca kl. VI
religia, biblioteka, wychowanie do życia w rodzinie
biologia
język mniejszości narodowej - język niemiecki kl. II , kl. III, zajęcia rewalidacyjne,  świetlica
geografia, język angielski kl. I, kl. II , zaj. rozwijające kreatywność j. angielski " Młodzi odkrywcy" kl. I, kl. II, kl. IV ' wychowawca kl. V; muzyka kl. IV, V, VI, VII
fizyka, chemia
historia kl. VIII, wiedza o społeczeństwie  kl. VIII, edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII