Kadra pedagogiczna

rok szkolny 2019/2020

 

mgr Jolanta Bella
mgr Jolanta Bausmer - Ceglarek
mgr Jolanta Kujawska
mgr Judyta Grzyb
mgr Zofia Manowita
mgr Anna Ziółkowska
mgr Judyta Czok
mgr Katarzyna Jajuga
mgr Bożena Majka
mgr Danuta Borowicz
mgr Jolanta Bula
mgr Beata Moczak
mgr Gabriela Prochota-Tacka
mgr Mariusz Kowalczyk
 mgr Cecylia Lippa
 mgr Mariusz Pyka
 mgr Lidia Rabiak  - Adamska
 mgr Maria Jagodzińska 
 mgr Zbigniew Manowita
mgr Dawid Jajuga
dyrektor szkoły, historia kl. IV, wiedza o społeczeństwie kl. VIII
edukacja wczesnoszkolna, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wychowawca kl. I, logopeda, administrator szkolnej strony internetowej
edukacja wczesnoszkolna, przyroda kl. IV, plastyka kl. IV - VII, wychowawca klasy II
edukacja wczesnoszkolna, muzyka IV - VII, wychowawca klasy III
pedagog,wychowanie do życia w rodzinie
historia kl. V - VIII
język mniejszości narodowej - język niemiecki IV-VIII, wychowawca klasy VIII
język angielski kl. II  - VIII , wychowawca klasy VI, zajęcia rewalidacyjne
język polski kl. IV , VI , VII, VIII, wychowawca kl. VII
matematyka kl. IV - VIII
edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe
wychowanie fizyczne kl. IV - VIII, wychowawca kl. V
religia, biblioteka
biologia kl. V - VIII
język mniejszości narodowej - język niemiecki I-III, zajęcia rewalidacyjne,  świetlica
geografia, język angielski kl. 1, wychowawca kl. IV
fizyka, chemia
 język polski kl. V
 informatyka kl. IV - VIII, technika, zajęcia rozwijające kreatywność - informatyczne
nauka pływania