Kadra pedagogiczna

rok szkolny 2021/2022

 

mgr Jolanta Bella
mgr Jolanta Bausmer - Ceglarek
mgr Dorota Gajdecka
mgr Judyta Grzyb
mgr Helena Baron
mgr Judyta Czok
mgr Katarzyna Jajuga
mgr Bożena Majka
mgr Danuta Borowicz
mgr Jolanta Bula
mgr Beata Moczak
mgr Agnieszka Raca
mgr Mariusz Kowalczyk
 Cecylia Lippa
 mgr Mariusz Pyka
 mgr Lidia Rabiak  - Adamska
 mgr Alicja Kałuża
dyrektor szkoły, historia kl. IV, wiedza o społeczeństwie kl. VIII
edukacja wczesnoszkolna, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wychowawca kl. III, edukacja informatyczna kl. II; administrator szkolnej strony internetowej
edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca klasy I; świetlica
edukacja wczesnoszkolna,wychowawca klasy II; pedagog
zajęcia rewalidacyjne
język mniejszości narodowej - język niemiecki kl. II, kl. IV, kl. V,VI;  język niemiecki kl. VII, kl. VIII, historia i kultura j. niem. kl. V, kl. VI, wychowawca klasy V; doradztwo zawodowe kl. VII , kl. VIII
język angielski klasy I  - VIII; wychowawca kl. VIII
język polski klasy IV - VIII
matematyka klasy IV - VIII, zajęcia rozwijające kreatywność - łamigłówki matematyczne kl. VI, VIII; wychowawca kl. IV
 informatyka klasy IV -  VIII, zajęcia rozwijające kreatywność ( kodowanie ) kl. III, kl. IV; edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII
wychowanie fizyczne kl. IV - VIII , nauka pływania kl. I - III, wychowawca kl. VII
religia kl. I -VIII, biblioteka, wychowanie do życia w rodzinie kl. IV - VIII; przyroda kl. IV
biologia kl. V - VIII
język mniejszości narodowej - język niemiecki kl. I , kl. III, zajęcia rewalidacyjne,  świetlica
geografia kl. V - VIII; technika kl. IV - VI; muzyka kl. IV - VII; plastyka kl. IV - VII; zajęcia kreatywne/ nutki i słowa kl. I - II; zajęcia kreatywne/chór kl. V; świetlica;  wychowawca kl. VI
fizyka kl. VII, kl. VIII, chemia kl. VII, kl. VIII
historia kl. V- VIII