Kadra pedagogiczna

 

mgr Piotr Garbacz
mgr Jolanta Bella
mgr Jolanta Kujawska
mgr Judyta Grzyb
mgr Dominika Oleksińska
mgr Judyta Czok
mgr Katarzyna Jajuga
mgr Bożena Majka
mgr Danuta Borowicz
mgr Jolanta Bula
mgr Beata Moczak
mgr Gabriela Prochota-Tacka
mgr Mariusz Kowalczyk
mgr Monika Więcek
mgr Adam Hyjek
mgr Lidia Rabiak-Adamska
mgr Paulina Krzemińska
mgr Jolanta Bausmer-Ceglarek
mgr Maria Jagodzińska
dyrektor szkoły, technika
pedagog, historia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy VI
edukacja wczesnoszkolna, przyroda, plastyka, wychowawca klasy I
edukacja wczesnoszkolna, muzyka, wychowawca klasy II
edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy III
język mniejszości narodowej - język niemiecki IV-VIII, wychowawca klasy VII
język angielski, wychowawca klasy V
język polski
matematyka, wychowawca klasy VIII
edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe
wychowanie fizyczne; wychowawca klasy IV
religia, biblioteka, wychowawca świetlicy
biologia, chemia
język mniejszości narodowej - język niemiecki I-III
geografia
fizyka
wychowanie do życia w rodzinie
logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, informatyka, edukacja informatyczna; administrator szkolnej strony internetowej
język polski