25 maja (wtorek) – język polski , czas: 120 minut,

26 maja (środa) – matematyka, czas: 100 minut,

27 maja (czwartek) – język angielski , język niemiecki, czas: 90 minut.

 

Uczniom, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, czas na wypełnienie sprawdzianów może zostać wydłużony: w przypadku języka polskiego o 60 minut, w przypadku matematyki o 50 minut, a w przypadku języka obcego o 45 minut.