Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów

       Zbliżający się Światowy Dzień Poczty, przypadający 9 października, który rozpoczyna Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów, zachęca do refleksji nad tym odchodzącym w przeszłość sposobem komunikowania. Dziś łatwiej jest wysłać sms-a lub e-maila niż kopertę z kolorowym znaczkiem i ręcznie zapisaną kartką w środku, dlatego też w domowych skrzynkach częściej znajdujemy rachunki, reklamy i urzędowe pisma niż prywatną korespondencję.

       Listom, które przez wieki były jedynym sposobem komunikowania się na odległość, zawdzięczamy bardzo wiele. Pisali je, oczywiście, już starożytni, a dowodem jest chociażby latynizm „post scriptum”, oznaczający dopisek na końcu listu, który przetrwał do naszych czasów. Nasza wiedza o minionych epokach, zdarzeniach, ludzkich uczuciach i stanach ducha byłaby znacznie uboższa, gdyby król Jan Sobieski nie pisał listów do Marysieńki, Fryderyk Chopin i Zygmunt Krasiński do swoich przyjaciół, a Juliusz Słowacki do matki. A to tylko niektóre przykłady pereł polskiej epistolografii. Listy, niezależnie od tego, jak sławną postacią był ich autor, były zwykle długo i pieczołowicie przechowywane w szufladach lub ozdobnych pudełkach na pamiątkę osób, przeżyć i spraw.

       Prywatny list, zwłaszcza napisany odręcznie, niesie ze sobą ładunek emocji, wymiany myśli i informacji, jest wyjątkową formą kontaktu osobistego – podkreśla. List i kartka pocztowa są  najmilszym upominkiem, a przeglądanie listów, które przed laty otrzymaliśmy od osób, których nie ma już wśród nas, jest z niczym nieporównywalnym przeżyciem. Wiele osób kolekcjonuje pióra, zestawy kopert i papierów listowych, bo chętnie piszą listy. Chociaż komunikacja elektroniczna jest coraz doskonalsza, to list jest jedynym w swoim rodzaju dowodem pamięci i niemożliwym do odtworzenia śladem bezpośredniego kontaktu nadawcy i adresata .

Zachęcam wszystkich do pisania listów i wzięcia udziału w Międzynarodowym Tygodniu Pisania Listów !

Bożena Majka