dotyczy naboru wniosków stypendialnych do programu " Wspieramy najlepszych III" 

informacja Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 

dotyczy wnisków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny