Drodzy Rodzice!

W związku z planowanym od 8 kwietnia strajkiem pracowników oświaty informuję, iż pracownicy PSP w Żyrowej wyrazili poparcie i zadeklarowali udział w strajku. Jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie na szczeblu władz związkowych oraz rządowych, od 8 kwietnia do odwołania w szkole będzie prowadzony strajk.

W szkole nie będą w tym czasie prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńcze. Szkoła będzie zamknięta. W czasie strajku dla dzieci szkolnych w potrzebach nagłych, zastępcze zajęcia opiekuńcze zorganizowane zostaną w Domach Pobytu Dziennego na ul. Fabrycznej (przy basenie) i na ul. Słowackiego (Stare Osiedle). Autobusy w dniach strajku nie kursują. Kursy autobusów zostaną wznowione na czas egzaminów gimnazjalnych.

W związku z informacjami o możliwości podpisania porozumienia w niedzielę, proszę o śledzenie przekazów medialnych oraz sprawdzanie korespondencji  w e-dzienniku.

Dyrektor szkoły

Piotr Garbacz